PRZETARGI

General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Posted by Janusz on 2017-04-05 14:57:23 CEST

Post臋powanie Opracowanie dokumentacji projektowych oraz projektów wykonawczych   na przebudow臋 dróg poprzez budow臋 chodników dla pieszych w gminie Cieszanów”-przy drogach wojewódzkich.

            (Znak sprawy: 0.271.3.2017)

Og艂oszenie

SIWZ

Za艂acznikami do SIWZa

Dokumentacja

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

Wyja艣nienia SIWZ

Wyja艣nienia i modyfikacji SIWZ

Za艂acznik nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcja

Informacja o wyborze oferty

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Posted by Janusz on 2017-03-24 13:23:12 CET

Og艂oszenie nr 50695 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
Cieszanów: „Opracowanie dokumentacji projektowych oraz projektów wykonawczych na przebudow臋 dróg poprzez budow臋 chodników dla pieszych w gminie Cieszanów" OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us艂ugi

Og艂oszenie

SIWZ

Za艂acznikami do SIWZa

Dokumentacja

 

Informacja z otwarcia

Uniewa偶nienie

Informacja o wyborze oferty

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Posted by Janusz on 2017-01-27 12:38:39 CET

Cieszanów 2017-01-17

Og艂oszenie

OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Przebudowa sieci gazowej 艣redniego ci艣nienia w miejscowo艣ciach Cieszanów i Nowe Sio艂o gm. Cieszanów”
(Znak sprawy: O.271.1.2017)
 

Og艂oszenie

SIWZ

Dokumentacja wraz za艂acznikami do SIWZa

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

Wyja艣nienia SIWZ

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia 2

Wyja艣nienia SIWZ 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Us艂ugi

Posted by Janusz on 2016-12-02 14:26:56 CET

O.271.13.2016                                                                                          Cieszanów dnia 2016-12-02

OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us艂ugi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b臋dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je偶eli dotyczy):

http://www.przetargi.cieszanow.eu 


Cieszanów: Modernizacja, rozbudowa i integracja systemów informatycznych z uruchomieniem e-us艂ug, digitalizacj膮 zasobów informacji przestrzennej i ich udost臋pnieniem oraz dostaw膮 sprz臋tu serwerowego dla gminy Cieszanów w ramach projektu Poprawa funkcjonalno艣ci i dojrza艂o艣ci e-us艂ug oraz udost臋pniania zasobów cyfrowych gmin Cieszanów, Jaros艂aw, Grodzisko Dolne

 

Og艂oszenie

SIWZ

Dokumentacja

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

Za艂. 3 formularz oferty zm.

Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ_pdf

Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ_docx

Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ_2_docx

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Posted by Janusz on 2016-11-10 14:58:11 CET

O.271.12.2016                                                                                        Cieszanów dnia 2016-11-10

OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Remont Szko艂y w Kowalówce w ramach projektów Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Cieszanów – etap I Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów

Og艂oszenie

SIWZ

Dokumentacja

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

Wyjasnienie tre艣ci SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja

 

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: Zaproszenie do sk艂adania ofert

Posted by Janusz on 2016-11-08 08:27:24 CET

 

Gmina  Cieszanów  

37-611 Cieszanów ul. Rynek 1

Znak sprawy: GPiMK.042.07.2016                            Cieszanów dn. 08-11-2016 r.

 

Zaproszenie do sk艂adania ofert

Zapraszamy do udzia艂u w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: sporz膮dzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta i Gminy Cieszanów

na lata 2016-2023” zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa

Post臋powanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych – warto艣膰 zamówienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zaproszenie wraz z za艂acznikami

Zaproszenie wraz z za艂acznikami wer. edytowalna

Logo projektu

Informacja o wyniku post臋powania

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Posted by Janusz on 2016-10-26 14:58:27 CEST

Og艂oszenie nr 331450 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

Cieszanów: Przebudowa drogi gminnej 艂膮cz膮cej ul. Ko艣ciuszki z ul. Armii Krajowej w Cieszanowie w km 0+000 - 0+350na dzia艂kach nr 3868/4, 3868/3, 3868/1
OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Og艂oszenie

SIWZ

Dokumentacja

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku post臋powania

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Roboty budowlane

Posted by Janusz on 2016-10-20 14:17:00 CEST

Og艂oszenie nr 327927 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.

 

Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Cieszanów – etap I Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów Remont Szko艂y w Nowym Lubli艅cu
OG艁OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Og艂oszenie

SIWZ

Dokumentacja

Wyja艣nienie tre艣ci SIWZ

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert_cd

Informacja

 

 

 

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: Zaproszenie do sk艂adania ofert

Posted by Janusz on 2016-10-20 14:14:31 CEST

 Zaproszenie do sk艂adania ofert nr GPiMK.042.04.2016 Nadzór Inwestorski   

Gmina  Cieszanów  

37-611 Cieszanów ul. Rynek 1

Znak sprawy: GPiMK.042.06.2016                            Cieszanów dn. 20-10-2016 r.

 

Zaproszenie do sk艂adania ofert

Zapraszamy do udzia艂u w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacj膮 inwestycji

Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów

Post臋powanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych – warto艣膰 zamówienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zaproszenie

Za艂_1

Za艂_2

Za艂_3

Informacja o wyniku post臋powania

powiadom znajomych :: komentuj 0


General: Zaproszenie do sk艂adania ofert

Posted by Janusz on 2016-10-20 14:10:36 CEST

 Zaproszenie do sk艂adania ofert nr GPiMK.042.06.2016 Nadzór Inwestorski   

Gmina  Cieszanów 

37-611 Cieszanów ul. Rynek 1

Znak sprawy: GPiMK.042.06.2016                            Cieszanów dn. 20-10-2016 r.

 

Zaproszenie do sk艂adania ofert

Zapraszamy do udzia艂u w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacj膮 inwestycji

 Termomodernizacja budynków u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Cieszanów – etap I

Post臋powanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie艅 publicznych – warto艣膰 zamówienia nie przekracza wyra偶onej w z艂otych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zaproszenie

Za艂_1

Za艂_2

Za艂_3

Informacja o wyniku post臋powania

powiadom znajomych :: komentuj 0


Wykonanie Radosław Pałczyński dla Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie