OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane :: 2018-05-11 13:45:56 CEST :: posted by Janusz

Ogłoszenie nr 556959-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Gmina Cieszanów: „Przebudowa drogi kolo kałuży w Niemstowie w km 0+000-1+020 dz. nr ewid. 817 wraz z przebudową przepustu w km 0+460 w Niemstowie'

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznikami do SIWZa

Dokumentacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiany w SIWZ

Przedmiar robót

Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.