OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane :: 2019-07-02 13:57:51 CEST :: posted by Janusz

Ogłoszenie nr 568028-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.

Gmina Cieszanów: Przebudowa drogi w Kowalówce w km 0+000 - 2+754 na działkach o nr ewid. 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1151, 475/1 wraz z przebudową przepustów w km 0+664 i 1+459
 

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki do SIWZa

Przedmiar robót

Dokumentacja

Zapytania Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego 09.07.2019

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze

 

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.