OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane :: 2019-10-24 15:43:33 CEST :: posted by Janusz

Ogłoszenie nr 614452-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

Gmina Cieszanów: Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanów - Nowe Sioło w km 0+002,50 - 0+600 wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebudowa odcinka istniejącej drogi w km 0+600 - 0+850
 

Ogłoszenie

SIWZ

Załaczniki do SIWZa

Dokumentacja

Przedmiary

Pytania Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego z dnia 31.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.11.2019

Modyfikacja SIWZ z dnia 4.11.2019

Modyfikacja przedmiar robót z dnia 4.11.2019

Pytania Wykonawców, odpowiedzi Zamawiającego z dnia 4.11.2019

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty

 

 

 

Comments
No comments have been made yet.
<<< Prev 1 Next >>>

Add Comment
Name
Email (optional)
Remember me
:: Comment ::
;):weirdo::unsure::s:roll::push::puke::oh::o:love::idea::huh::hmm::eek::amazed::\'(:P:O:D:@:):$8)
Bold Italic Underline Strikethrough Subscript Superscript Font color Font Family Font Size Left Align Center Align Right Align Teletype Horizontal Line Marquee Quote Flash Image Image E-mail link hyperlink List
Characters Left
CAPTCHA
Security Code (copy the security code from the image above)
Password (admins only)
Powered by Fusion News © 2006 - 2010, FusionNews.net.